Jak hluboký by měl být pásový základ pro plot?

Majitelé venkovských chat, chat, soukromých domů se nevyhnutelně potýkají s potřebou vybudovat vysoce kvalitní oplocení. Především na tom závisí vzhled území, zejména ve srovnání se sousedními parcelami. Pásový základ pro plot se často stává součástí konstrukčního řešení a zároveň plní funkci plotu.

Regulační požadavky na ploty a zábrany

Málokdo vnímá perimetr „osobního“ území jako objekt s určitými pravidly a omezeními (podle současné legislativy Ruské federace). I když v praxi systematicky vznikají spory, které nutí k vyřešení problému k soudu, dozorčí organizace. Týkají se zákonnosti užívání území, porušování jiných práv sousedů.

Dodržování standardů pro výšku plotů vám umožní vyhnout se konfliktním situacím se sousedy a řízením s dozorovými orgány

Při zvažování situace jsou možné odkazy na regulační dokumenty:

 1. Kodex městského plánování Ruské federace.
 2. GOST R 57278-2016 „Ochranné ploty. Klasifikace”.
 3. SP 53.13330.2011 „Plánování a rozvoj území zahradnických (dacha) sdružení občanů, budov a staveb. Aktualizovaná verze SNiP 30-02-97*”
 4. SanPiN 2.1.3684-21 „Hygienické a epidemiologické požadavky na údržbu území městských a venkovských sídel, na vodní útvary, pitnou vodu a zásobování obyvatelstva pitnou vodou, atmosférický vzduch, půdy, obytné prostory, provoz průmyslových, veřejných prostor organizace a provádění sanitárních a protiepidemických (preventivních) opatření atd.

Pokud plánujete vytvořit kapitálový základ pro plot, je důležité vzít v úvahu hranice místa nebo “červené čáry”. V případě nesouladu mezi hranicemi je možné, že kapitálové struktury budou muset být tam, kde to bude nutné, demontovat a znovu vybudovat. Totéž platí pro výšku a materiál plotu. Takže v zahradních nebo letních chatách je stanovena hranice 1,5 metru.

Poznámka

Nedodržení výšky plotů někdy vede k soudním sporům a nucené demolici „nesprávných“ staveb

Vyšší ploty vytvářejí na sousedově území stín, který mu pravděpodobně brání v pěstování teplomilných rostlin a vysychání půdy. Zde jsou možné výjimky, pokud dojde k dohodě mezi vlastníky sousedních pozemků písemně. Na základě situace se rozhodne, jaký základ pro plot postavit – pro vysoký nebo nízký plot.

Materiály a řešení pro stavbu plotů

Neexistují žádná omezení na materiál, majitel si jej vybere podle vlastního uvážení, v závislosti na tom, jaký typ byl plánován, jaký rozpočet je k dispozici na stavbu. Například možnosti rozpočtu zahrnují použití polykarbonátu, profilovaného plechu, dřevěného plotu. Dražší konstrukce jsou postaveny z cihel, betonového odlitku, kovaného kovu.

Důležité!

Před zahájením výstavby je vhodné prostudovat geologii místa, abyste po výstavbě kapitálové struktury nemuseli čelit rizikům sebezničení základů

Rozhodnutí o nalití základu se provádí na základě vlastností půdy, požadavků na pevnost, trvanlivost konstrukce. Pásový základ pro plot musí být nalit z těžkého betonu, pokud je půda mobilní, náchylná k zvedání. Někdy je „stužka“ navíc organizována na ochranu před povodněmi mimo sezónu. V tomto případě bude na místě, i když je pozemek oplocený pletivem nebo jiným „dočasným“ materiálem.

READ
Co dělat, když je v kysaném zelí málo soli?

Možnosti zakládání plotových pásů

Pokud plánujete postavit základ pro plot s vlastními rukama, měli byste nejprve pochopit jeho odrůdy. Podle způsobu výstavby se rozlišují prefabrikované a monolitické, podle stavebního materiálu – železobeton, suť beton, cihla. Je možná kombinace, kdy se místo pilířů přišroubují kovové piloty, které zajišťují stabilitu na pohyblivém terénu.

Nadace se často používá jako designový prvek pro ploty, plochy

Vlastnosti:

 1. Prefabrikovaný základ je vyroben z prefabrikovaných betonových bloků. Pro jejich instalaci na místě možná budete potřebovat speciální vybavení.
 2. Monolitická “páska” se nalije na místo do předem připraveného bednění s mřížkou výztužných tyčí.
 3. Betonová plniva se vybírají na základě rozpočtu, oblíbené jsou štěrk, drcený kámen, cihlový boj, suť.

Pokud je pásový základ pro plot postaven vlastními rukama, je výhodnější zvolit “monolit”. Lze jej nalít jak mechanicky (objednat požadovaný objem hotového betonu), tak ručně, betonovou směs vyrobit přímo na staveništi. Betonové tvárnice se obvykle pokládají pod masivní konstrukce.

Například, pokud máte v plánu instalovat cihlové sloupy, dekorativní ploty z betonu a kamene. V jiných případech, kdy je použit lehký materiál, jako je řetěz, Gitter pletivo nebo profilovaný plech, stačí přijít na to, jak vytvořit pásový základ pro plot s malou hloubkou. Ve skutečnosti bude hrát dekorativní roli.

Výstavba pásového základu pro plot

Ale v každém případě je nutné dodržet technologii výroby betonu a montážní práce. Nalévání pásového základu pro plot se tedy nutně provádí na pískovém polštáři s vyztužením a zhutněním pomocí vibrotamperu (nebo alespoň improvizovaných prostředků). Bez toho bude obtížné dosáhnout dostatečné pevnosti a trvanlivosti hotové konstrukce.

Vybíráme optimální základ pro různé designy plotů

Při výběru způsobu výstavby základů pro ploty je nutné vzít v úvahu typ půdy, její „chování“ při zmrazování a rozmrazování a hladinu podzemní vody. To ovlivňuje hloubku výkopu vykopaného pod bedněním pro monolitický základ nebo pokládku železobetonových bloků, nutnost vyztužování základů pilotami. Aby byl základ pro plot “navždy”, je důležité dodržovat řadu podmínek.

Příklad schématu plotu se základovou základnou pro plot s cihlovými sloupky

 1. Rovnoměrné rozložení zatížení (od vlastní hmotnosti konstrukce, zatížení větrem, sněhem).
 2. Ochrana proti erozi půdy při záplavách z deště a tání vody.
 3. Dodání estetiky designu.

Díky základům pod plotem je konstrukce zachována v původní podobě, je vyloučeno sedání, deformace, předčasné poškození pilířů a jiných materiálů. Pokud mají půdy tendenci se při mrazech nadzvedávat, nelze se obejít bez hromádek do hloubky pod úroveň promrzání půdy. Jinak plot začne „chodit“, když se změní roční období.

READ
Jak dlouho si můžete nechat samce králíka?

Pokud plánujete vystačit s pásovým základem pro plot, budete jej muset položit tak, aby se zabránilo vytlačení při mrazu. To je povinné bez ohledu na to, zda má základ výztuž nebo ne. V opačném případě se se sezónními posuny začnou objevovat trhliny, geometrie konstrukce bude trpět.

Určete hloubku základu

Normativní hloubka pásového základu pro plot je stanovena v souladu s normami SP 22.13330.2016 “Základy budov a staveb”. Projekční organizace obvykle používají mapu s izometrickými čarami nebo tabulku, která ukazuje mrazy pro regiony nebo dokonce jednotlivá sídla.

Prohloubení základových prvků musí být provedeno v souladu s geologií lokality

Vzorec pro výpočet hloubky základů pro ploty v oblastech s mrazem menším než 2,5 metru:

Zde Dh je normativní hloubka mrazu, M je součet záporných průměrných měsíčních teplot za kalendářní rok a d0 je empirický koeficient závislý na vlastnostech půdy v regionu. Například pro hlinitou půdu je to 0.23, pro písčitou půdu je to 0.28, pro skalnaté oblasti je to 0.34. Vyplatí se přidat 10-20% k výsledku výpočtu hloubky základu pro plot.

Šířka a hloubka základového pásu v závislosti na hmotnosti plotu

Ovlivňuje rozhodování a hmotnostní zatížení. Při instalaci profilovaného plechu, Gitter sítě a řetězového článku bude základna ovlivněna pouze vlastní hmotou (je významná ve srovnání s hmotností zbytku konstrukce). V tomto případě plní pásové základy pro ploty dekorativní roli, chrání místo před pronikáním malých zvířat a zaplavením dešťovou vodou.

Při výběru výšky a šířky základové základny je důležité zachovat rovnováhu mezi funkčností a vzhledem plotu.

Další věcí je, pokud se plánuje nalití základu pod cihlový nebo betonový plot:

 1. Pásková základna je vhodná pro ploty do výšky 2 m a tloušťky 0,5 cihly.
 2. Šířka bednění pro nalévání základu pro plot se volí na základě jeho velikosti.

Základna základu je uspořádána s šířkou o něco větší než prvky na ní nainstalované, proto je při instalaci cihel s „žebříkem“ nebo hotových železobetonových výrobků širší než při instalaci řetězového nebo profilovaného plechu. Důležitější zde nejsou „rozměry“ základu pro vybraný plot, ale jeho schopnost dlouhodobě odolávat váze.

Dilatační spáry – je to nutnost nebo extra služba stavebníků?

Při velké délce železobetonových základů se v nich doporučuje provést dilatační spáru. V monolitických konstrukcích je to nutné každých 4,5-5,0 m. Pokud není dilatační spára, základna se „roztrhne“, na povrchu se objeví trhliny a začne proces destrukce. Žádné vyztužení samotné pásky, toho ušetří plotové sloupky. To ale platí pouze pro „dlouhé“ ploty. Při vzdálenosti mezi rohy menší než 10 metrů, která je běžnější v soukromé výstavbě, je tato otázka na uvážení majitele.

Materiály pro monolitický pásový základ

Bez ohledu na to, zda si koupíte hotovou betonovou směs nebo si ji vyrobíte sami, budete potřebovat pískový polštář a výztužný rám (kovové tyče třídy A I (A240) nebo AIII (A400). Pro beton je zapotřebí písek střední frakce, drcený kámen a cement třídy ne nižší než M500.

READ
Jaký výkon kotle je potřeba pro dům 200 mXNUMX?

Ochrana proti srážkám a podzemní vodě – hydroizolační přísada do betonu

Beton sám o sobě docela dobře absorbuje vodu, takže pro základ plotu je potřeba hydroizolace. Ale jakýkoli válcovaný nebo listový materiál má spoje, může se poškodit v důsledku nepřesného pokládání, kamenů v půdě. Proto je lepší přidávat do betonové směsi sloučeniny pro zvýšení odolnosti proti vodě.

Pro zajištění bezpečnosti a estetického vzhledu jednotlivého obytného domu je nutný plot. Kromě toho, že dodává budově hotový vzhled, skrývá vás a vaše území před zvědavými pohledy kolemjdoucích a sousedů. Aby však plot vydržel mnoho let a nekroutil se, je nutné v počáteční fázi výstavby plotu věnovat zvláštní pozornost takovému problému, jako je hloubka základů plotu.

Typy plotových základů

Pro instalaci plotu je nutné postavit základ. Pouze v tomto případě se váš plot stane dostatečně stabilním a vydrží desítky let. Pro ploty se používají následující typy základů:

 • páska;
 • kámen;
 • pilířové podpěry;
 • v některých případech se pro zvýšení pevnosti používá pásový a sloupkový typ základny.

Stavba základů

Typ základu závisí především na materiálu použitém pro stavbu plotu. Sloupový podstavec je tedy použitelný pouze pro lehké konstrukce dřevěných plotů nebo drátěných plotů. U plotů vyrobených z vlnitých plechů je vyžadováno základní zařízení pásového typu, protože hmotnost celkové konstrukce může být poměrně velká. Kromě toho má profilovaný plech vysokou odolnost proti větru a aby silné poryvy větru nepoložily váš plot na zem, budete muset položit pevnější základ než sloupový.

U plotů z cihel nebo kamene je vhodné použít základy na bázi kamene nebo pásový a sloupkový typ základů. Ale pro každý typ existuje jedno důležité, obecné pravidlo. Bezprostředně před zahájením práce byste si měli spočítat, jaká hloubka základu pro plot by měla být v dané oblasti pro tento typ.

Jak provádět výpočty

Jak bylo uvedeno výše, nejprve se musíte rozhodnout o materiálu, ze kterého budete plot stavět, a teprve poté začít s výpočty týkajícími se základny pro něj. Vezměte prosím na vědomí, že je potřeba nejen hloubka pásového základu pro plot, ale také šířka tohoto základu. Výpočty lze snadno provést.

Takže u plotů, jejichž celková hmotnost není příliš velká, stačí položit základ do hloubky 50-60 cm.Můžeme říci, že tyto údaje jsou pevné pro netěžké budovy.

READ
Jak zacházet s cibulí, pokud se objeví cibulová muška?

Výpočty hloubky založení

Hloubka základu pro cihlový plot se však vypočítá s ohledem na několik ukazatelů. Hlavní hodnotou je množství, o které půda v zimě zamrzne. U masivních konstrukcí by hloubka měla být 40 cm pod touto úrovní.Samotná rychlost promrzání půdy je dána klimatickým pásmem a složením samotné půdy na místě.

Při stavbě základu pro plot budete potřebovat plochu celého základu. Tento ukazatel je nutné vypočítat, aby byla dále zajištěna maximální stabilita plotu. V tomto případě si můžete být zcela jisti, že plot nebude sedat a nebude deformován v oblastech s velmi vzdouvajícími se půdami. Výpočty se provádějí pomocí speciálního vzorce.

k(n) – množina spolehlivosti;

f – celková hodnota zatížení zeminy (na její základnu);

k(с) – počet pracovních podmínek;

r – půdní (půdní) odolnost.

Celková plocha základny by neměla být menší než hodnota získaná ze vzorce. Většinu potřebných parametrů lze určit z tabulek v odborné literatuře.

Pásková základna

Pásová základna pro lehké ploty

Výběr typu základu pro plot přímo závisí na jeho konstrukci. U lehkých plotů je instalace základny jednodušší než u těžkých, masivních plotů.

Nejprve se na místě budoucího plotu vytvoří označení. Poté, po značení, vykopou příkop o hloubce 50-60 cm.Zpravidla jsou v takových případech podpěry umístěny v krátké vzdálenosti od sebe. Někdy je vhodné použít mělký základ, když bude podle plánu ve spodní části položen malý cihlový základ. Nelze jej položit na zem, protože se zdeformuje.

Pásová základna pro těžké, masivní oplocení

V počáteční fázi je nutné získat přesné informace o typu půdy umístěné na místě. Pokud je plot zděný, pak se neobejdete bez masivního betonového pásu s hloubkou pod zámrznou půdou.

Je třeba také pamatovat na to, že bez ohledu na hloubku základu musí být vyztužena výztužnou kostrou, jinak základ nevydrží zatížení z plotu a sílu půdy a jednoduše praskne.

Důležitým prvkem bude také realizace záslepky, díky které bude voda při dešti odváděna pryč z konstrukce a nebude na ni mít negativní vliv.

Sloupový pásový základ

Tento design kombinuje konstrukční vlastnosti pásových a sloupových podstavců. Chcete-li postavit takový základ, nejprve vykopejte příkop. Jeho hloubka je přibližně 50 cm a v místě, kde budou osazeny podpěry pilířů, je vyvrtána studna. Jejich hloubka by měla být pod hloubkou mrazu půdy.

V další fázi je bednění postaveno, musí být nalit polštář z hrubého písku nebo říčního písku, navlhčen a důkladně zhutněn. Uvnitř výkopu se spustí rám z kovových tyčí a nalije se beton. Aby vlhkost neopouštěla ​​tvrdnoucí beton, je pokryta fólií nebo posypána pilinami nahoře.

READ
Jak můžete pelyněk využít na zahradě?

Parametry ovlivňující hloubku založení

Hloubka základu pro plot je nejzákladnějším ukazatelem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení nosných zatížení na konstrukci a zabraňuje deformaci základny.

Odborníci doporučují zvolit hloubku pokládky porovnáním několika možností základny, jejichž hodnotový parametr je určen s ohledem na následující faktory.

Plot je připraven

 1. Účel designu a jeho vlastnosti.
 2. Velikost zátěže, která bude působit na budoucí základ.
 3. Reliéf místa.
 4. Vlastnosti půdy.
 5. Hladina spodní vody.
 6. Hloubka zamrzání půdy v zimě.

Hloubka základny se považuje za rovna vzdálenosti od povrchu základny k její podrážce.

Pokud jsou na místě velké výškové rozdíly, je vhodné pásový základ pokládat v krocích. Pokud například rozdíly překročí 60 cm na úseku 10 m, pak instalace základny na stejné úrovni povede k příliš velké spotřebě betonové směsi. V takových případech je vhodné pásku rozdělit na několik sekcí s různou úrovní. V tomto případě je nutné, aby horní část základny byla alespoň 10 cm nad povrchem půdy.To je nutné, aby se na horní části základny nehromadily nečistoty při srážkách.

Pokud návrh plotu zahrnuje konstrukci cihelných podpěr a vlnitých plechů mezi nimi, může být tloušťka základu také odlišná. Široká část je zpravidla položena pod sloupky a pod vlnitým plechem je základna tenčí.

Tento způsob výstavby umožňuje ušetřit množství betonu a snížit mzdové náklady při výkopových pracích. Je pravda, že existuje také mínus: konstrukce bednění s takovým schématem se stává obtížnější.

U takového provedení plotu by hloubka instalace měla být větší než zamrznutí půdy. Díky tomu bude plně zajištěna nehybnost a pevnost konstrukce.

Závěr

Základ pro plot hraje neméně důležitou roli než výběr samotného designu plotu. Volba hloubky založení plotu ovlivňuje trvanlivost a pevnost celé konstrukce. Při stavbě základu byste si měli uvědomit, že je neustále ovlivňováno mnoha negativními faktory: základ se může prohýbat kvůli své vlastní hmotě, posunutí půdy a vlivu podzemní vody na něj. Proto, aby plot vydržel déle než jeden rok, je nutné nejen pečlivě vypočítat všechna zatížení, ale také vybrat potřebný typ samotné základny. Navíc byste neměli šetřit na materiálech, a proto k přípravě betonové malty používat pouze vysoce kvalitní komponenty a také dodržovat proporce.

Když jsou všechny výpočty provedeny správně a materiály jsou vysoce kvalitní, není třeba se o pevnost plotu starat. Ale když je z důvodu úspory peněz zpočátku špatně zvolen typ základu, je vysoká pravděpodobnost, že po zimě se váš plot může nakřivit nebo dokonce spadnout.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: