Kolik metrů byste měli ustoupit od plotu?

Rok 2023 slibuje, že bude zajímavým rokem pro ty, kteří plánují postavit si vlastní dům. V platnost vstupují nová pravidla a předpisy a jednou z hlavních podmínek je povolená vzdálenost od plotu. Proč je to potřeba a jak to nainstalovat? Na tyto a další otázky odpovíme v tomto článku.

Povolená vzdálenost od plotu je minimální vzdálenost, kterou je nutné dodržet při stavbě domu, aby nedošlo k narušení hranic pozemku se sousedy. V roce 2023 se pro tento účel zavádějí nová pravidla, která požadují stanovit určitou vzdálenost mezi plotem a zdmi nové budovy.

„Bohužel mnoho vlastníků pozemků tomuto důležitému aspektu nevěnuje pozornost a později čelí problémům se svými sousedy. Správné dodržování povolené vzdálenosti od plotu zaručuje klidné soužití a vyhýbání se konfliktům,“ – říká stavební expert.

V roce 2023 je povolená vzdálenost od plotu pro stavbu domu od 3 do 5 metrů. Přesná hodnota závisí na uspořádání a velikosti pozemku, proto se doporučuje konzultovat s místními úřady a specialisty, abyste zjistili přesné požadavky pro váš region.

Povolená vzdálenost od plotu

V roce 2023 byla stanovena určitá vzdálenost, která musí být dodržena při stavbě domu od plotu. Tato vzdálenost podléhá předpisům a může se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a požadavcích.

Typicky je povolená vzdálenost od plotu pro stavbu domu 3 metry. Tato vzdálenost je nezbytná pro zajištění pohodlí a bezpečnosti při bydlení v domě. Umožňuje zajistit dostatečné větrání a osvětlení a také předcházet případným problémům s vlhkostí a hnilobou zdí domu.

V některých případech se však může změnit povolená vzdálenost od plotu. Například pokud je plot nosnou konstrukcí nebo má zvláštní účel (například slouží jako omezení přístupu na území), pak může být povolená vzdálenost snížena. V takových případech je nutné získat příslušné povolení od místních úřadů.

Je důležité si uvědomit, že povolená vzdálenost od plotu se může lišit pro různé typy zástavby a konkrétní lokality. Při plánování stavby domu je nutné vycházet z místních předpisů a poradit se s odborníky, aby si ujasnili požadavky a povolenou vzdálenost v konkrétním případě.

Pokud dojde k porušení povolené vzdálenosti od plotu, může nastat řada problémů. Místní úřady mají právo obrátit se na soud, aby požadoval demolici postaveného objektu nebo uložit majiteli domu povinnost porušení odstranit. Stavba domu by proto měla probíhat v souladu se současnými pravidly a požadavky.

Na stavbu domu

Na stavbu domu

Při stavbě domu je třeba vzít v úvahu různé faktory, včetně povolené vzdálenosti od plotu. Úkolem stanovení povolené vzdálenosti je zajistit bezpečnost, jistotu a pohodlí jak pro obyvatele domu, tak pro ty, kteří území obklopují.

V roce 2023 může být povolená vzdálenost plotu pro stavbu domů upravena místními stavebními předpisy. Obvykle záleží na typu plotu, jeho výšce, materiálu, ze kterého je vyroben, a požadavcích místní samosprávy.

Povolená vzdálenost od plotu pro stavbu domu se často určuje s ohledem na následující faktory:

 • Normy požární bezpečnosti;
 • Normy sanitární bezpečnosti;
 • Estetické standardy;
 • Ochrana soukromí sousedů;
 • Průchod světla a vzduchu;
 • Hloubka založení.

Před zahájením stavby domu je proto nutné se seznámit s místními pravidly a předpisy, aby nedošlo k porušení stanovené povolené vzdálenosti od plotu.

Je důležité si uvědomit, že různé regiony a města mohou mít své vlastní samostatné požadavky a pravidla. Proto se při získávání povolení ke stavbě domu musíte obrátit na místní úřady, abyste zjistili přesné požadavky a normy upravující povolenou vzdálenost od plotu.

Dodržování povolené vzdálenosti od plotu při stavbě domu je důležitým aspektem procesu. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek pokuty, ukončení stavebního povolení nebo nucené bourací práce. Proto je důležité brát tuto problematiku vážně a dodržovat všechny potřebné normy a požadavky na stavbu domu.

V roce 2023

V roce 2023 vstoupí v Rusku v platnost nová legislativa týkající se povolené vzdálenosti od plotu pro stavbu domu. Tyto změny ovlivní proces výstavby a regulaci umístění rezidenčních nemovitostí.

Podle nových pravidel bude vzdálenost od plotu k domu stanovena v závislosti na typu obytné zástavby, velikosti pozemku a jeho účelu. Je to dáno nutností zajistit bezpečnost a pohodlí obyvatel.

Jednou z hlavních změn bude identifikace kategorií pozemků a stanovení povolené vzdálenosti od plotu pro každou z nich. Například obytné budovy s velkými pozemky budou mít větší povolenou vzdálenost než vícepodlažní obytné komplexy nebo domy na malých pozemcích.

READ
Je možné jíst pražená semena, pokud máte vysoký cholesterol?

Také v roce 2023 budou zpřísněny požadavky na zachování přírodního prostředí a krajiny. Legislativa zohlední a zachová zelené plochy, řeky a jezera, městské parky a veřejná prostranství.

Chcete-li zjistit přesnou hodnotu povolené vzdálenosti od plotu pro stavbu domu na konkrétním místě, musíte kontaktovat místní vládu nebo specializovanou organizaci. Pomohou vám seznámit se s aktuálními pravidly a poskytnou všechny potřebné informace.

Legislativa v oblasti stavebnictví a územního plánování se neustále zlepšuje a mění. Proto je před zahájením výstavby vašeho domova důležité znát všechny požadavky a změny, abyste předešli možným problémům a porušením.

Vše, co potřebujete vědět

Vše, co potřebujete vědět

V roce 2023 bude v Rusku zavedeno nové pravidlo týkající se povolené vzdálenosti od plotu pro stavbu domu. Toto pravidlo je důležité vzít v úvahu při plánování a výstavbě rezidenčních nemovitostí.

Hlavním požadavkem je, aby dům nebyl postaven příliš blízko plotu. Toto pravidlo je stanoveno pro zajištění bezpečnosti, zachování soukromí a regulaci využívání půdy.

Minimální povolená vzdálenost od plotu pro stavbu domu je podle nového pravidla 3 metry. Tato vzdálenost musí být zajištěna na každé straně plotu. Toto pravidlo platí jak pro novostavbu, tak pro rekonstrukci stávajících domů.

Je však třeba poznamenat, že v některých případech, zejména v městských oblastech, mohou existovat místní předpisy, které stanoví vlastní požadavky na povolenou vzdálenost od plotu. Před zahájením výstavby je důležité se s takovými normami seznámit a vzít v úvahu jejich požadavky.

Pokud plánujete postavit dům na stávajícím pozemku a vzdálenost od plotu nesplňuje požadavky nového pravidla, možná jej budete muset přesunout. V tomto případě je nutné se poradit s místními stavebními úřady a získat povolení k přesunutí plotu.

Je třeba také vzít v úvahu, že povolená vzdálenost od plotu může vyloučit možnost výstavby dalších budov, jako jsou garáže nebo altány, instalované na stejném místě. Při plánování takových staveb je také nutné dodržet požadavky na povolenou vzdálenost od plotu.

 • Hlavním požadavkem je, aby dům nebyl postaven příliš blízko plotu.
 • Minimální povolená vzdálenost od plotu je 3 metry.
 • Místní předpisy mohou mít další požadavky.
 • Pokud nejsou požadavky splněny, může být nutné plot přesunout.
 • Povolená vzdálenost od plotu může omezit možnost výstavby dalších budov.

Plot: vzdálenost a pravidla

Při stavbě domu je jedním z důležitých aspektů instalace plotu. Plot plní nejen dekorativní funkci, ale také zajišťuje bezpečnost a soukromí místa. Při instalaci plotu je však třeba vzít v úvahu určitá pravidla a vzdálenosti.

Před zahájením stavby je nutné si u místních úřadů ověřit, jaká pravidla a vzdálenosti je třeba dodržovat. Každý region může mít své vlastní požadavky a předpisy, takže se musíte samostatně seznámit s aktuálními předpisy na vašem území.

Jedním z běžných požadavků je vzdálenost od plotu k sousední stavební čáře. Ve většině regionů by tato vzdálenost měla být alespoň 3 metry. Důvodem je nutnost zachování přístupu do sousedních oblastí a možnost provádění oprav.

Měli byste také vzít v úvahu požadavky na výšku plotu. Ve většině případů je maximální povolená výška plotu 2 metry. V některých případech, v závislosti na typu plotu a umístění, je možné uvedenou výšku překročit, vyžaduje to však dodatečné povolení a souhlas místních úřadů.

Neméně důležitým aspektem je výběr materiálu pro plot. Ve většině případů je povoleno instalovat plot ze dřeva, kovu a cihel. Při výběru materiálu byste měli zvážit jeho pevnost, odolnost a estetický vzhled.

Je však třeba mít na paměti, že tato pravidla a požadavky se mohou v průběhu času měnit a je možné, že v roce 2023 budou zavedena nová pravidla a normy. Před zahájením výstavby je proto nutné kontaktovat specialisty a ujasnit si aktuální požadavky.

READ
Jak prořezávat plazivé ostružiny?

Omezení a požadavky

Při stavbě domu v roce 2023 platí určitá omezení a požadavky na povolenou vzdálenost od plotu. Tyto limity jsou stanoveny místními úřady a závisí na umístění a typu plotu.

Zde jsou některé základní požadavky a omezení, která mohou platit:

 • Minimální vzdálenost od plotu k domu. Ve většině případů je pro bezpečnost a možnost údržby plotu nutné ponechat mezi plotem a domem určitou vzdálenost. Tato vzdálenost je obvykle minimálně 1,5 – 2 metry.
 • Maximální výška plotu. V závislosti na umístění a typu plotu může existovat maximální limit výšky plotu. Například v některých obytných oblastech může být limit 2 metry, ale ve vzdálenějších oblastech může být limit vyšší.
 • Minimální vzdálenost mezi ploty. Pokud jsou kolem vašeho pozemku další ploty, mohou být mezi nimi požadavky na minimální vzdálenost. Je to nutné, aby se předešlo případným problémům s údržbou a větráním.
 • Dodržování místních předpisů. V některých případech mohou mít místní oddělení specifické požadavky, jako je omezení vzdálenosti od plotu k chodníku nebo silnici nebo požadavek na použití určitých materiálů nebo stylů.

Před zahájením stavby domu je důležité vyjasnit si všechny požadavky a omezení s místními úřady nebo správou.

Nedodržení těchto požadavků může mít za následek nesprávné umístění plotu nebo jeho odstranění, což může mít za následek finanční nebo právní problémy.

Dokumentační a povolovací řízení

Chcete-li postavit dům v souladu s povolenou vzdáleností od plotu v roce 2023, musíte se seznámit s určitou dokumentací a projít speciálními povolovacími řízeními.

Před zahájením výstavby se doporučuje, abyste se obrátili na místní samosprávu nebo městského plánovače a získali informace o konkrétních požadavcích a kodexech, které platí ve vaší oblasti. Dále budete potřebovat sadu dokumentů a povolení:

 • Stavební podmínky a omezení: Typicky vydává obecní úřady a obsahuje informace o povolených parametrech a vlastnostech stavby včetně minimálních vzdáleností od plotů a jiných staveb.
 • Technické podmínky pro připojení na komunikace: Obsahuje požadavky a doporučení pro připojení domu na elektřinu, vodovod, kanalizaci a další inženýrské sítě.
 • Závěr o proveditelnosti stavby: Získáno po provedení inženýrských průzkumů a geologického průzkumu lokality, zohledňuje i pásma hygienické ochrany a požadavky na stabilitu půdy.

Po shromáždění potřebné dokumentace můžete zahájit postup pro získání povolení:

 1. Žádost o povolení: Vyplňte žádost a uveďte své údaje, adresu místa a informace o navrhované stavbě.
 2. Předkládání dokladů: Předložte všechny potřebné doklady příslušným úřadům nebo odborům.
 3. Technické schválení: V této fázi odborníci zkontrolují, zda váš projekt splňuje požadavky, a provedou potřebné kontroly.
 4. Vydání kolaudačního souhlasu: Po úspěšném absolvování všech řízení Vám bude ve stanovené lhůtě vydáno stavební povolení.

Je důležité si uvědomit, že každý region může mít své vlastní charakteristiky týkající se dokumentace a povolovacích postupů. Proto se doporučuje, abyste se obrátili na místní úřad nebo stavebního odborníka pro podrobnosti o požadavcích a postupech ve vaší oblasti.

Budova poblíž plotu

Rozhodnutí postavit dům v blízkosti plotu je významné a vyžaduje zvláštní pozornost. Existuje řada regulačních požadavků a pravidel, které je třeba vzít v úvahu při navrhování a stavbě domu v blízkosti plotu.

Vzdálenost od plotu ke stavbám se podle zákona může lišit v závislosti na poloze a účelu pozemku.

U obytných budov bývá stanovena minimální povolená vzdálenost od plotu ke zdi domu minimálně 3 metry. Tato vzdálenost je nezbytná pro zajištění požární bezpečnosti, snadné obsluhy a nezbytných oprav.

Zónování místa

Umístění domu v blízkosti plotu může vyžadovat zónování místa. K tomu je nutné vymezit různé zóny, jako je rekreační oblast, zahrada, parkovací plocha a další.

Je důležité vzít v úvahu, že umístění staveb na místě musí být v souladu s územním plánem města, stanovenými pravidly pro terénní úpravy a místními předpisy.

Vizuální design

Při navrhování a stavbě domu v blízkosti plotu je třeba vzít v úvahu také problémy s vizuálním designem. Dům musí být harmonicky kombinován s okolní přírodou a designem území.

Ke zlepšení vzhledu místa se doporučuje používat zelené plochy, dekorativní prvky a další metody.

READ
Proč orchideji rostou listy a ne květy?

Při rozhodování, zda postavit dům v blízkosti plotu, se doporučuje požádat o radu specialisty.

Geodeti, architekti a právníci budou schopni poskytnout odbornou pomoc a provést potřebné výpočty a návrhy s přihlédnutím ke všem požadavkům a normám.

Vždy mějte na paměti, že stavba domu je seriózní a odpovědná záležitost a vyžaduje náležitou pozornost a péči.

Kolik metrů od plotu můžete postavit dům podle zákona 2023

Umístění obytné budovy a hospodářských budov na předměstském pozemku v CNT nebo vesnici pro IZhS je plánováno před zahájením stavebních prací. Dodržování vzdáleností od zdí budov k hranicím sousedních pozemků, komunikací a dalších objektů pomůže vyhnout se nárokům sousedů a sankcím dozorových orgánů.

Oplocení a požadavky na něj

Postavením plotu sleduje majitel dachy následující cíle:

 • označení hranic lokality;
 • ochrana před hlukem a prachem;
 • překážka neoprávněnému vstupu cizích osob;
 • zajištění soukromí obyvatel;
 • dekorativní součást krajinářského designu.

Často se instalace plotu stává příčinou konfliktu mezi sousedy.

Aby se předešlo nárokům, stačí splnit požadavky stavebních předpisů ohledně instalace plotů pro lokalitu nacházející se na území SNT nebo IZhS. Podle odstavce 6.2 SNiP 30-02-97, který vysvětluje pravidla pro plánování zahradních pozemků:

 • ploty mezi sekcemi by měly být vyrobeny z pletiva nebo mřížky, přípustná výška je 1,5 m;
 • ploty ze strany příjezdových cest a ulic mohou být hluché, pokud je to schváleno rozhodnutím valné hromady letních obyvatel (zahrádkářů).

Jakékoli změny, které nestanoví hygienické normy, budou muset být dohodnuty se sousedy a představenstvem partnerství. Dokonce i mezi lokalitami je povoleno postavit plot z vlnité lepenky, pokud to sousedům nevadí. Smlouva je sepsána písemně, aby v budoucnu nedocházelo k žádným sporům.

Odstavec 6.2 SNiP 30-02-97 se často odkazuje na spory ohledně výšky plotu. Musíte si ale pamatovat, že v aktualizované verzi SP 53.13330.2011 se o výšce plotů nic neříká. Zároveň není vyloučeno, že všechny parametry plotu mohou být uvedeny ve stanovách zahrádkářského svazu – tento dokument stojí za přečtení.

Pro referenci: instalace plotu není regulována na úrovni federální legislativy. Existují pouze SNiP, které zavazují majitele letních chat k dodržování výšky a typu oplocení, vzdálenosti od plotu dvorních budov.

Obytný dům v CNT: jak vypočítat vzdálenost

Při plánování výstavby bytového domu je nutné zachovat vzdálenost nejen k plotu sousedního pozemku, ale také k průchodům a ulicím přiléhajícím k pozemku. Při navrhování jako základní regulační dokument berou v úvahu SNiP 30-02-97 nebo jeho aktualizovanou verzi – SP 53.13330.2011. Dokumenty upravují pořadí plánování a výstavby území zahrádkářských a zahrádkářských svazů.

Porušení norem předepsaných v dokumentu vede ke vzniku územních nároků. Чтoбы избeжaть иcкoв, cвязaнныx c нeпpaвильным вoзвeдeниeм пocтpoйки, физичecким лицaм — влaдeльцaм yчacткa — нacтoятeльнo peкoмeндyeтcя oзнaкoмитьcя c пyнктoм 6, пoлнocтью пocвящeннoм плaниpoвкe и зacтpoйкe yчacткoв. A v první řadě je potřeba vědět, v jaké vzdálenosti od plotu postavit dům a jaká je vzdálenost k červeným čarám příjezdových cest a ulic.

Pořadí měření

3a výchozím bodem je suterén domu. Pokud není základna, měření začíná od stěny. Pokud projekt zajišťuje přítomnost takových prvků, jako je veranda, arkýř, baldachýn a další, někdy se berou v úvahu při výpočtu vzdálenosti a někdy ne. Pro správné udržení vzdálenosti mezi domem a plotem platí následující pravidla:

 • pokud konstrukční prvek vyčnívá ze stěny o méně než 0,5 m, nebere se v úvahu a jako vztažný bod se bere rovina stěny;
 • pokud je vyčnívající část širší než 0,5 m, vzdálenost se počítá z ní.
READ
Jaký je rozdíl mezi zelenou a hnědou pohankou?

Tento bod je třeba mít na paměti, protože velmi často při měření přípustných limitů zapomínají na verandu a zejména na balkony ve druhém patře. Hlavní sousedé mohou majiteli takového domu způsobit problémy.

Důležité: pro velikost balkonu druhého patra, přesah střechy, baldachýn vezměte velikost jejich projekce na zem.

Blízkost sousedního obytného domu: požární požadavky

Při projektování se zohledňuje nejen oplocení pozemku, ale i stavební objekty umístěné na jiných pozemcích. Minimální vzdálenost mezi obytnými budovami, včetně skupinových a blokovaných, je proměnná hodnota a závisí na materiálech nosných stěn.

Nejviditelnější je zobrazit vzdálenost mezi domy během výstavby soukromého domu v tabulkové verzi:

Uvedené údaje platí nejen pro pozemky se společnými hranicemi, ale také pro pozemky nacházející se na různých stranách komunikace.

Pro informaci: neexistují žádné dokumenty upravující protipožární vzdálenost mezi budovami na stejném místě.

Obytný dům v obci IZhS

Na rozdíl od vlastníků pozemků v CNT se vlastníci pozemků pro IZhS řídí jiným regulačním dokumentem – SP 30-102-99. Pro nízkopodlažní výstavbu jsou normy pro vzdálenosti mezi budovami na místě IZhS stejné jako v CNT, ale existují také rozdíly:

 1. Od oken obytného domu po stěny domu, capaya, vany, sousedova garáž – 6 m.
 2. Stavba samostatně stojících garáží a prostor pro chov drobného dobytka a drůbeže není povolena – tyto objekty musí být připojeny nebo vestavěny do obytné budovy.

O výšce plotů obklopujících přilehlá území se v kodexu pravidel nic neříká. Tento parametr je regulován na úrovni správy MO, na jehož území se osada nachází.

Co říká SNiP o bytové výstavbě

Majitelé pozemků mimo město se nikdy neomezují pouze na stavbu domu k bydlení. V procesu vývoje jsou potřeby pro skladování zahradní techniky, automobilů a kol, výstavba vany nebo sprchy, instalace skleníků. V odstavci 6.4 dokumentu je uvedena možnost výstavby hospodářských budov a technických staveb na zahradách a chatách:

 • skleníky a skleníky;
 • ohrady pro ptáky a malá hospodářská zvířata;
 • capae;
 • letní kuchyně;
 • sprchy;
 • koupel a cayn;
 • venkovní latríny
 • přístřešky a garáže pro osobní vozidla.

Při výběru místa pro metro byste se měli seznámit s textem Kodexu pravidel ohledně dodržování vzdáleností do oblasti sousedů. Minimální vzdálenost od plotu k budovám traktu SNIP v závislosti na účelu hospodářských budov. Zvláštní požadavky jsou kladeny pouze na prostory pro chov zvířat – vzdálenost od takových budov k hranici sousedního pozemku je od 4 metrů. Všechny ostatní objekty ze sousední lokality jsou posunuty minimálně o 1 m. K červeným čarám příjezdových cest a ulic dodržují vzdálenost 5 metrů; požadavek se vztahuje na všechny přístavby.

Pozornost: pokud je vzdálenost budovy od plotu 1 metr, sklon střechy by měl směřovat do vašeho dvora.

Hygienické požadavky na přilehlé prostory

Soubor pravidel stanoví, o kolik metrů je nutné přemístit budovy na sousedních pozemcích. A to znamená, že kromě vzdálenosti k plotu bude nutné vypočítat vzdálenost k sousední obytné budově a zdroji zásobování vodou – studny, studny.

Дyш, бaню и yличный тyaлeт пpидeтcя cтpoить нe ближe 8 мeтpoв oт дoмa coceдa, a выгpeбнyю и кoмпocтнyю ямы — в oтдaлeнии oт кoлoдцa, и тaкжe нa 8 м. Пpeимyщecтвo имeeт тoт coбcтвeнник, ктo пepвым нaчнeт зacтpoйкy двopa. Druhý se bude muset řídit umístěním budov na přilehlém místě.

O garážích a zablokovaných budovách

Pro uskladnění auta můžete postavit jak samostatně stojící garáž, tak ji připojit k užitkovému bloku nebo k obytné budově. V druhém případě se vzdálenost vypočítá podle následujícího algoritmu:

 • garáž – xozblok: 1 m k hranici pozemku;
 • garáž – obytný dům: 1 m od garáže, 3 m – vzdálenost od domu k sousedovu plotu.
READ
Jak dlouho můžete užívat tablety kozlíku lékařského?

Jakékoli předměty pro domácnost mohou sloužit jako rozšíření obytné budovy. Pro takové sdílené budovy platí následující pravidla:

 • dům – místnost pro hospodářská zvířata: 4 m od voliéry a 3 m od domu k sousednímu plotu;
 • dům – lázeňský dům, sprcha, capai atd.: 1 m od budovy domácnosti a 3 m od domu.

К cкaтy кpыши блoкиpoвaннoй пocтpoйки пpимeняютcя тe жe тpeбoвaния, чтo и к oтдeльнo cтoящим xoзяйcтвeнным пocтpoйкaм — eгo пpидeтcя нaпpaвить нa coбcтвeнный yчacтoк, ecли paccтoяниe oт пpиcтpoя к дoмy дo зaбopa paвняeтcя oднoмy мeтpy. V opačném případě má soused právo stěžovat si, že bouřkové vpusti ze střechy převlhčují půdu jeho pozemku.

3 zelené výsadby

Dalším důvodem vzniku sousedských sporů jsou vzrostlé stromy ve dvoře, rostoucí v těsné blízkosti hranice. Uspořádání stromů a keřů je upraveno odstavcem 6.7 SNiP:

 • vysoké stromy – 4 m;
 • středně velké stromy – 2 m;
 • kyty – 1 m.

Současná právní úprava nedefinuje pojmy „vysoké“ a „střední“ stromy. Při určování výšky se vyplatí zaměřit se na následující čísla: pokud je strom vyšší než tři metry, je vysoký, pod ním střední.

Důležité: vzdálenost od stromu k plotu se měří od kmene, nikoli od koruny.

Na plemeni stromu nezáleží: může to být ovocná plodina – jablko, švestka, hruška, stejně jako divoký strom – smrk, borovice, bříza a jakýkoli jiný. Požadavky nejsou kladeny ani na keře – povoleno je vysadit keře maliníku, rybízu nebo zvolit okrasné rostliny.

Samostatně je třeba říci o barvách. Květinové záhony, okraje a květinové záhony nejsou v SNiP uvedeny, proto jejich umístění ani jeden centimetr od hranice lokality není zakázáno.

Pokud dojde k porušení norem

Pokud strom, kdysi střední vrstva a rostoucí ve vzdálenosti 2 metrů od plotu, dosáhl výšky například 4 metrů, neznamená to, že musí být pokácen v povinném pořadí. Soused bude muset prokázat, že vzrostlý strom porušuje jeho práva: zakrývá postele a okna, ohrožuje celistvost budov atd. Vážné neshody budou muset řešit soudně.

Častěji se ale konflikt řeší vykácením určitého počtu větví, které na zahradu vrhají stín.

Sankce za porušení Kodexu správné praxe

Není to pro jednoho z otrávených nebo vydání je stejné, ve stejnou dobu, stejné Zejména v F3 č. 384 ze dne 30.12.09. 3. XNUMX „Technický předpis o bezpečnosti budov a staveb“ zmiňuje dokumenty z oblasti normalizace. Seznam, který je přílohou zákona, obsahuje i výše uvedené SNiP.

Pokuty podle zákona o správních deliktech

9.4 správního řádu stanoví sankce za porušení požadavků v oblasti stavebnictví, které jsou kogentní. Jednotlivci mohou obdržet varování nebo pokutu ve výši 1 000–2 000 rublů. Například, pokud existuje přístavba k domu, vzdálenost od sousedního plotu je pouze půl metru. A v příloze se chovají například kuřata. To znamená, že nejsou dodržovány normy pro umístění budov na místě IZhS z roku 3 (vyžadují se 2023 metry a přístavba musí být zablokována domem).

Pokud sousedé prokážou, že odchylka od SNiP představuje hrozbu nebo již způsobila škodu, pokuta se zvýší dvakrát. 2a opakované porušení majiteli hrozí pokuta 3-4 tisíc rublů.

Pohledávky z pohledávek

Pokud jde o požadavky ze strany sousedů na převod nelegálního objektu, pak se v takovém případě nelze obejít bez kontaktování města. Žalobci budou sousedé. Jsou povinni prokázat, že uvedené porušení je natolik závažné, že je poškozuje. Pouhé zjištění skutečnosti o porušení SNiP tedy není přímou indikací k odstranění porušení.

A přesto je lepší konfliktní situace nepřipouštět. Při stavbě příměstské oblasti byste měli vědět, kolik metrů od plotu můžete postavit dům, kde postavit pouliční tyalet, garáž, lázeňský dům a přidělit místo pro výběh s ptáky. Pomineme-li předmět sporu, majitel zajišťuje pohodlný pobyt nejen sousedům, ale i sobě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: