Je možné dát ikonu k narozeninám?

ktsr4486x1

Článek vám řekne, proč je ikona z jakéhokoli důvodu dobrým dárkem pro blízké.

Proč a proč dát ikonu? Je možné dát ikony jen jako dárek přátelům, muži a ženě, jiné osobě: znamení, názor církve

Někdo nazývá ikony „částicemi věčnosti“, jiný „oknem do světa Páně“. Ale mnozí, kteří jsou zmateni v náboženství a neznají jeho dogmata, si často kladou otázku, zda je to dobrý dar. Ikona jako dárek může vyvolat rozporuplné pocity, protože každého spojuje s duchovním světem. Proto je takový dar spojen s množstvím pověr, přesvědčení, znamení a zvyků.

Co si myslí církev? Církev zachází s ikonami velmi příznivě jako s dárky pro jakýkoli svátek a pro každou příležitost. Obrazy Svatých pomohou člověku najít své Já, harmonii duše a těla, připomenou mu existenci Pána a jeho přikázání. Kromě toho si církev je jistá, že ikona je nejlepší a „nejjasnější“, upřímný dar.

Lidé si ikony často nedávají, nejčastěji k tomu potřebují důvod: výročí, svatba, křest, svatba. Nezřídka se ikony přinášejí jako suvenýry z míst božského významu: chrámů, vavřínů, klášterů. Kmotři dávají svým dětem personalizované ikony. Ať už dáváte nebo dostáváte ikonu jako dárek, měli byste si být plně vědomi důležitosti dárku.

Obraz svatého pomůže člověku překonat životní těžkosti, bude jeho přímluvcem a patronem. Duchovní říkají, že ikona, kterou člověk dává “ze dna svého srdce”, vždy přináší štěstí a slouží jako talisman pro domov. Čas ikoně jen přidá hodnotu a význam, takže ji časem můžete předat svým dětem a vnoučatům jako relikvii.

V některých situacích není možné dát ikonu:

 • Pokud člověka dobře neznáte (vždyť může mít jinou víru nebo se vůbec ukázat jako nevěřící, a proto bude s darem zacházet s despektem).
 • Dejte ikonu z beznaděje (měli byste to prezentovat s hlubokou vírou v Pána).
 • Dejte někomu, kdo to nepotřebuje (je důležité jasně pochopit účel ikony, protože byla vytvořena pro modlitby, nikoli pro zdobení domu).
 • ne skutečné ikony (novomoderní ikony ve formě křížkového stehu nebo korálkové výšivky nejsou skutečnými obrazy svatých, s výjimkou děl, která jsou vysvěcena v kostele).

Je možné darovat ikonu?

Je možné dát ikonu k narozeninám?

Ikona je dobrým narozeninovým dárkem pro dospělé i děti. Měl by být podán příbuznému nebo osobě velmi blízké srdci. Ikony dávají dětem nejčastěji rodiče, kmotři, prarodiče. Bratři a sestry, kmotři dávají ikony dospělým.

Ikonu byste si neměli vybírat sami, ale na radu duchovního. Nebuďte příliš líní klást důležité otázky prodavači v kostele, pokud nenakupujete často. Vyberte ikonu na základě lidských potřeb (například: zdraví, rodinné štěstí, ochrana dětí) a jeho jméno (jmenovité ikony).

Je možné dát ikonu přátelům na Nový rok?

Ikona je vzácný dárek pro novoroční svátky. Pokud však chcete potěšit svou rodinu, můžete si vybrat obrázek Světce na ikoně a zakoupit si jej v kostele. Dárek je dobrý, pokud ten, komu ho obdarováváte, nemá doma žádnou ikonku. Dáte mu tak skutečný amulet, který může jeho rodině a domovu přinést mnoho výhod: lásku, prosperitu, štěstí, těhotenství, duchovní sílu, zdraví.

Při výběru ikony byste neměli být levní a ujistěte se, že po zakoupení dárku necháte dary chrámu (o částce rozhodujete vy). Zakoupením ikony v kostele si můžete být jisti, že byla vysvěcena a má tedy pozitivní náboj energie. Krásná ikona jakýmkoli způsobem ochrání dům před problémy, dá ji své mladé rodině, rodičům, dětem na Nový rok.

READ
Je možné dát křížky k narozeninám?

Ikona jako dárek na nový rok

Ikona jako dárek na nový rok

Je možné dát ikonu pro kolaudaci?

Ikona je skvělým dárkem pro takovou příležitost, jako je kolaudace. Rodina získává a stěhuje se do nového domova, který může být zcela nechráněný před „temnými silami“ a nasycený negativní energií. V tomto případě se obraz Svatého stane ochráncem domu, což lidem umožní najít mír, štěstí a harmonii v novém domě.

Zkuste dát spárované ikony (obraz Ježíše Krista a blahoslavené Panny Marie), aby v domě byla přítomna pozitivní mužská a ženská energie. Kromě toho bude obraz Panny moci chránit děti v domácnosti nebo pomoci páru úspěšně otěhotnět a nést těhotenství.

Je možné darovat ikonu milence?

Cizoložství je podle názoru pravoslavné církve vážným hříchem, a proto, pokud máte takovou chybu, měli byste okamžitě činit pokání a vydat se na „pravou cestu“ a zvolit si spravedlivý způsob života. Dát ikonu svému milenci nebo milence je známkou toho, že zanedbáváte církev a neznáte přikázání Páně.

ZAJÍMAVOST: Na druhou stranu se tato problematika jeví jako velmi kontroverzní, protože o přítomnosti milenců a svazcích manželství člověk prostě nemusí vědět, a proto dává ikonu jen z upřímných pohnutek a čisté lásky. V každém případě je ikona jako „dárek od srdce“ dobrým krokem.

Vlastnosti ikony jako dárek

Vlastnosti ikony jako dárek

Mohu darovat svou ikonu z domova?

Ikona je talisman pro domov, osobu a rodinu. Přesto se věří, že ikonu domova lze znovu darovat (pokud nemá pro rodinu a člověka určitý důležitý význam). Předpokládá se, že není možné znovu darovat svatební, nominální a křestní ikony, jsou určeny pouze pro jasné účely: ukládat a chránit.

Na druhou stranu ikony nelze vyhodit, musí mít přesný „životní cíl“ – pomáhat lidem komunikovat s Pánem. Pokud ikonu nepotřebujete nebo s ní jen chcete potěšit svého blízkého, můžete tento předmět darovat znovu. Tím, že ji představíte své rodině a přátelům s „čistým srdcem“, obdarujete ikonu svou dobrotou a silou.

DŮLEŽITÉ: Pověra, že darováním ikony rozdáváte spolu s ní i své blaho a štěstí, je lež.

Je možné darovat ikonu chrámu?

Chrám, klášter, klášter nebo kostel darované ikony vždy rády obdrží. Je zde uctíván jakýkoli svatý obrázek, každý duchovní zachází s ikonami s úctou a láskou. Darovaná ikona kostela bude určitě posvěcena a umístěna v sále, případně v jiné církevní budově.

DŮLEŽITÉ: Zvažte důležitost ikony a její příslušnost k víře, nezaměňujte obrazy Svatých. Ikonu můžete dát církvi tím, že ji přinesete z domova, přinesete ji z výletů „na posvátná místa“.

Je možné dát nominální ikony: znaky

Nominální ikona je talismanem pro každého člověka. Obraz Svatého patrona ochrání každého věřícího před zlem, které ho každý den obklopuje, odstraní zmatek, posílí zdraví a dá víru v Pána. Každé jméno má svou ikonku a kostel vám pomůže s jeho výběrem. Nejčastěji je nominální ikona dána kmotry v den křtu dítěte, v den jeho narozenin.

DŮLEŽITÉ: Je důležité mít nominální ikonu doma se všemi ostatními, umístit ji blízko postele, pověsit na zeď nebo ji nosit vždy s sebou (pokud je miniaturní).

Nominální ikona jako dárek

Nominální ikona jako dárek

Je možné dát ikony vyšívané korálky vlastníma rukama?

Každá ikona je jistě vytvořena mistrem a posvěcena v kostele, protože musí mít jistě spojení s Pánem. Pokud člověk, byť věřící, vytváří ikonu vlastníma rukama (kreslí, vyšívá, vyřezává), vytváří pouze obraz. Pouze církev pomůže dát obrazu smysl a vštípit do něj Ducha svatého.

DŮLEŽITÉ: Zasvěcená ikona vyšívaná nitěmi nebo korálky se určitě stane talismanem pro dům nebo osobu. Může být prezentován jako dárek příbuzným a přátelům.

Je možné přijmout ikonu jako dárek a co dělat, když je ikona darována?

Přijměte ikonu radostně – je to ten „nejčistší“ a nejupřímnější dárek, který vám mohou dát příbuzní a přátelé. Nezapomeňte za dárek poděkovat a umístit ho na nápadné místo (nad hlavu, ikony nemusíte dávat například do úrovně nohou nebo na stůl, měly by být v rohu domu nebo na vysoká police). Ve stejný večer, kdy jste ikonu přijali, poděkujte Svatému obrazu a modlete se.

READ
Proč nemůžete dát hodinky: znamení a pověry

Jakou ikonu dávají rodiče novomanželům na svatbu?

Je obvyklé, že novomanželé dávají dva obrazy a dvě ikony: Spasitele a Nejsvětější Theotokos. Předpokládá se, že obě tváře jsou určeny zvlášť pro muže a ženu. Spasitel chrání dům a dává sílu ženichovi, aby se stal skutečným ochráncem své rodiny. Matka Boží pečuje o ženu, umožňuje jí bezpečně otěhotnět, vydržet a porodit dítě.

Jaké ikony se dávají na svatbu?

Na svatbu a na svatbu se dávají dva obrazy: Spasitel a Matka Boží. S těmito ikonami se koná samotný svatební slib, který žehná páru pro šťastný, laskavý rodinný život. Předpokládá se, že rodiče by měli novomanželům dát ikony: matka a otec ženicha dávají tvář Spasitele a nevěsta – Matka Boží. Tyto obrazy by měly být uchovávány v mladé rodině po celý život na čestném místě.

Ikony - dobrý svatební dar

Ikony jsou dobrým svatebním darem

Jaké ikony se dávají ke křtu chlapci a dívce?

Ke křtu dávají kmotři svým kmotřenkám personalizované ikony. Svatí patroni, jejichž obrazy jsou vyobrazeny na ikonách, musí chránit děti před zlem a dávat jim zdraví až do konce jejich života. Každé pravoslavné jméno má svou vlastní ikonu, i když je jméno dítěte neobvyklé, pak v době křtu dostane samostatné pravoslavné.

Jaké ikony se dávají k Vánocům?

Vánoce jsou velkým pravoslavným svátkem, a proto není neobvyklé, že se blízcí v tento den navzájem obdarovávají. Ikona není výjimkou, přinese do rodiny radost a dobro. Na Vánoce je dobré dát ikony jako:

Ikona je nejdůležitějším posvátným předmětem v historii pravoslaví. Toto je jak obraz svatých, tak „vstup“ do vyššího duchovního světa. A právě kvůli jejich důležitosti pro každého křesťana je otázka, zda je možné dávat ikony, nejednoznačná. S tím je spojeno mnoho znamení a pověr, ale představitelé církve dávají jedinou odpověď.

Proč existuje strach

Od pradávna byli temní čarodějové schopni mluvit ikonami a způsobit škody jejich majitelům.

Pro takové rituály se často používají církevní věci: svěcená voda, svíčky, obrazy svatých, kříže a další předměty kultu pravoslaví. Lidé jsou proto někdy před takovými dary opatrní.

V případě ikon je pověrčivost opodstatněná – pokud je získáte z nelaskavých rukou, dokážou skutečně přinést neplechu.

Takový dar může dát pouze hluboce věřící člověk, který má dobré srdce a čisté myšlenky. Zároveň musí počítat se znameními a vhodnými svátky (to je popsáno níže).

Mimochodem, předem se informujte i na vyznání obdarovaného. Bylo by nevhodné a hloupé předat pravoslavnou ikonu osobě jiného vyznání. To může být považováno za vnucení víry a dar samotný se stane důvodem sporu.

Známky o darování ikon

Varovný

 • Nemůžete to prezentovat před východem nebo po západu slunce, jinak budou čekat smutky a nemoci.
 • Malé děti, mladé dívky nebo novomanželé by neměli dostávat temné ikony, stejně jako s negativní zápletkou – popravy, mučení svatých.
 • Důležité je balení dárků. Ikona není umístěna v běžných taškách ze supermarketu a není zabalena do látky nebo novin. Je lepší přinést bez obalu – na volném prostranství, jinak bude mít příjemce potíže.
 • Ikony nejsou uvedeny pro ubývající měsíc. Znamení říká, že to přinese potíže a změny k horšímu.
 • Není možné dát církevní svatyni jen tak, bez důvodu. Takové věci by měly být prezentovány pouze při zvláštních příležitostech a pouze s jasnými myšlenkami.
 • Obraz svatých by neměl mít skvrny a skvrny – jsou plné nebezpečí. Taková svatyně může způsobit onemocnění, zvláště nebezpečné pro děti a domácí zvířata.
 • Úlomky a praskliny ve skle zakrývající ikonu způsobí konflikty. I když se jedná o staré rodinné dědictví, musí se před darováním dát do pořádku. Dá se i odborně zrestaurovat.
READ
Co dát své nejlepší kamarádce k narozeninám

Spolu s temnými pověrami existují i ​​jasná znamení. Zde jsou některé z nich:

 • Pokud je dárcem rodinný přítel, pak dobrý a důvěryhodný vztah mezi nimi vydrží ještě mnoho let. Takový dar je však prezentován ne bez důvodu. Samotný obrázek musí být čistý a neporušený (bez skvrn, prasklin, odštěpků nebo jiného poškození). Je lepší, aby byly na rámu umístěny přírodní kameny nebo aby byl vyroben z přírodního dřeva. Plast v tomto případě bude nevhodný.
 • Pokud dáte svatyni milované osobě, povede to k posílení vztahů, dlouhému a blízkému porozumění. Chcete-li zachovat harmonii mezi páry, musíte takový dárek zavěsit v ložnici. Není možné zavěsit amulet naproti vchodu – to povede ke konfliktům.
 • Staré rodinné ikony, které novomanželům dali jejich příbuzní, jsou považovány za dobré znamení. To nejen posiluje pouto několika generací, ale také chrání mladé po celou dobu jejich životní cesty. Nelze však dávat příliš vybledlé nebo naopak ztmavené snímky. To dá mladé rodině všechnu negativitu nahromaděnou staršími generacemi. Před předáním je potřeba svatyni obnovit.
 • Dát ikonu dítěti je jako požehnat mu pro dlouhý a šťastný život, popřát mu hodně štěstí ve všem. Jen je nutné ji v kostele před obětováním v souladu se všemi pravidly posvětit, aby byla obdařena léčivými vlastnostmi.
 • Nemocný člověk dostane obrázek jako symbol rychlého uzdravení. Svět zná mnoho příkladů, kdy tvář světců pomohla člověku vyrovnat se s nejnevyléčitelnější nemocí.

Kdy můžeš dát

K narozeninám

Přinést svatý obrázek v tento den pro milovanou osobu je dobrý způsob, jak tímto způsobem vyjádřit uznání a lásku, touhu odvrátit potíže a těžkosti.

Takový čin dá jasně najevo, že vám na tom člověku „záleží“, opravdu ho milujete.

Stojí za to se předem rozhodnout, kterou svatyni prezentovat.

 • Kazaňská ikona Matky Boží se dává, pokud jsou v rodině problémy, někdo je nemocný a potřebuje uzdravení.
 • Iberská ikona je věnována těm, kteří chtějí odčinit hříchy.

Záleží také na tom, komu přesně je dárek určen: muži nebo ženě.

 • Kazaňská ikona Matky Boží (léčí nemoci, přináší prosperitu rodině);
 • Vladimirskaya (léčí srdeční rány, chrání děti);
 • Theotokos Holy Three-Handed (zachrání vás před chmurnými myšlenkami, zachrání dům a celou rodinu před úprkem temných sil)
 • Iverská (modlí se k ní za odčinění těžkých hříchů);
 • Betlém (pomáhat ženám najít štěstí mateřství, rodinné štěstí).
 • Ikona anděla strážného (odstraňuje pokušení a milostné potíže, chrání před zraněními a incidenty);
 • Mikuláš Prelát (chrání cestovatele, kteří jsou často mimo domov);
 • Spasitel nevyrobený rukama (pokud nemohou často chodit do kostela);
 • Patron v podnikání (učí správnou cestu životem, pomáhá udržovat rodinné vazby).
READ
Jak uspořádat setkání absolventů

Prezentujte ikonu se jménem oslavence. Vždy bude na místě a ochrání ho před problémy a problémy. Tímto způsobem je snadné ukázat člověku svou pravou lásku, vděčnost.

Není nic lepšího než svatý dar darovaný s nejlepšími úmysly. Stane se talismanem pro oslavence, talismanem, který ho zbavuje životních útrap.

Na svatbu

Kdysi dávno bylo tradicí setkávat se s mladými na prahu domu s tvářemi svatých. Obvykle je chová jejich matka a otec nebo kmotři nevěsty nebo ženicha. Málokdo si ale troufne dát svatyně jako dárek mladé rodině. A velmi marně. Zamilovaným přinesou štěstí a štěstí, pokud ovšem nejsou stejné víry a nejsou pokřtěni v pravoslaví.

V tuto chvíli je dobré zprostředkovat mladým obrazy, které provázely svatbu samotných rodičů. Tato svatyně, která celé ty roky chránila jejich manželství, se stane ochranou pro novou rodinu. Kupte si ikonu v chrámu – k tomu se lépe hodí tváře Matky Boží a ikony Svatého. Právě tyto dvě svatyně jsou schopny odvrátit hádky, nedorozumění ze strany rodiny a dát dlouhodobé vztahy a pohodu.

Pro svatbu v kostele se dobře hodí tváře svatých Petra a Fevronyi. Od starověku byli tito světci ceněni jako patroni rodinných svazků. Kromě toho je na svatbě dobrý nápad představit mladým ikonu Matky Boží Fedorovské. Toto je hlavní svatyně pro nastávající matky, která pomáhá porodit zdravé a krásné dítě. Dávají také mladé tváře svatých předků. Toto je slovo na rozloučenou, aby nová mladá rodina položila základy pro úzkou a silnou rodinu.

Nikde nejsou napsána určitá pravidla, která zavazují dávat na svatbu výše zmíněné ikony. Stává se, že lidé dávají mladým lidem tváře jiných světců. Hlavní věc je dát novomanželům s nejjasnějšími myšlenkami a přáními na dlouhé roky spolu. Před darováním musí být obraz v kostele vysvěcen.

Na křest

Na křest je potřeba připravit jak rodiče, tak kmotry.

Kněží považují pravoslavnou ikonu zakoupenou ve stejném kostele za nejlepší dárek pro tuto příležitost – ochrání malého před zlem a neštěstím, podpoří ho v dobách neštěstí. Svatyně pomůže jeho křehké duši vyvinout se správným směrem.

Je vhodné, aby kmotři zakoupili pro miminko ikonu Měřená. Je lepší objednat takový svatyně-amulet tak, aby jeho velikost odpovídala výšce dítěte. Pokud není žádný mistr, stačí si koupit hotový obraz v kostele, zasvětit jej a představit dítěti během samotného obřadu křtu.

Personalizovaná ikona se pro tuto příležitost také dobře hodí. Světec na něm vyobrazený se stane strážcem dítěte, protože se jmenují stejně.

Důležité! Jakýkoli obraz musí být posvěcen v chrámu, kde bude dítě pokřtěno, a teprve poté jsou prezentovány během nebo po rituálu. Doma se taková ikona pověsí nad postel dítěte, aby na ni vidělo. Předpokládá se, že tímto způsobem dítě, i když nevědomě, kontaktuje svého osobního anděla strážného.

Ke křtu jsou dány i další svatyně:

 • Panteleimon léčitel;
 • Matrona z Moskvy;
 • Nicholas the Wonderworker;
 • Matka Boží.
READ
Jak originálním způsobem poblahopřát dědečkovi k narozeninám

na kolaudaci

„Ochrana“ Matky Boží je považována za vhodný dar pro nově příchozí. Jedině ona bude schopna ochránit obydlí pod svatou pokrývkou před všemi nepřízněmi a živly – ohněm, záplavami a dokonce i nevlídným pohledem.

Tato ikona by měla být prezentována bez zbytečných svědků před příchodem mnoha hostů: ideální, pokud rodina nejprve překročí práh nového domu s tímto obrazem a teprve poté se v něm začne usazovat.

Pokud jste náhle zjistili, že majitelé již mají ikonu, kupte jim fold. Skládá se ze tří malých ikon přilepených k sobě.

Zde jsou některé další svatyně, které mohou být prezentovány na kolaudační párty:

 • Obraz s křížem (odnese závist a špínu z obydlí a jeho obyvatel);
 • Nezničitelná zeď (od zlodějů a ničivých kataklyzmat);
 • Hořící keř (skryje dům a rodinu před ohněm a bleskem);
 • Neprůchozí dveře (chrání před lidmi se špatnými myšlenkami);
 • Khlebov dobyvatel (pomůže překonat materiální problémy a další potíže).

Na církevní svátky

Dávat ikony k náboženským svátkům je nejen možné, ale mezi věřícími také velmi běžné. Jedním z nejjasnějších a nejočekávanějších pravoslavných svátků jsou Velikonoce. Je zvykem slavit jej s celou rodinou, navštívit chrám a posvětit přinesené velikonoční pečivo a další jídlo.

Zde jsou některé obrázky k Velikonocům, které by se hodily:

 • Svatá Máří Magdalena – právě u ní začal rozšířený zvyk malování vařených vajec.
 • Anděl strážný – o Velikonocích se nejčastěji obdarovává příbuznými.
 • Kristovo vzkříšení – zachrání rodinu před neshodami, dá mír a očistí myšlenky.

Vánoce jsou stejně důležitým dnem pro všechny pravoslavné. Sdružuje miliony lidí, kteří chtějí mezi sebou sdílet radost a světlo svého srdce. Jaké ikony dát:

 • Narození Ježíše Krista, našeho Pána, je jasná volba, nejlepší dárek k tomuto kouzelnému svátku.
 • Matka Boží s dítětem – bude muset být velmi mimo, bude chránit před problémy a nemocemi ty, kteří ocení svatyni a pravidelně se modlí.
 • Moskevská Matrona – vhodná pro jakýkoli svátek, ale o Vánocích nese největší význam, léčí, dává klid a duševní pohodu.

Jak přijmout dárek

Pokud existuje sebemenší podezření, měli byste nabídku okamžitě odmítnout. Je to lepší, než pouštět potíže a potíže do domu. Samozřejmě existuje riziko zkažení vztahu s dárcem, ale není to nutné.

Těžší to mají ti, kteří nedokázali dar odmítnout. co potom dělat?

Hlavní věcí je snažit se nepřijít do kontaktu s předmětem, který může být potenciálně nebezpečný. Dárci upřímně poděkujte, nedávejte najevo nespokojenost otevřeně. Počkejte, až se hosté rozptýlí, a poté ikonu vyjměte z obytné části – odneste ji do chrámu. Tam bude očištěno a nově posvěceno.

Nikdy nevyhazujte, nespalujte, netrhejte ani znovu nedarujte posvátný předmět. To přinese ještě více neštěstí než samotný obraz.

Pokud poté dárce vytrvale zjišťuje, co jste se svatyní udělali, je důvod k zamyšlení. Možná je to zlý příznivec, který se pokusil způsobit škodu prostřednictvím svatého obrázku. Může to zkusit znovu a zjistí, že selhal.

Názor kléru na darování ikon se liší od rozšířeného výkladu lidových znamení. Dát je jako dárek není zakázáno, ale naopak je pouze vítáno. Svatyně darovaná spravedlivým člověkem může jen posílit víru v Boha. Takový dar čistí duši člověka, naplňuje jeho dům mírem a radostí. Musí se však dávat jen upřímně, s láskou, s dobrými úmysly vycházejícími ze srdce.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: